Biz elmydama
ajaýyp zehinlerin gözleginde.

Satyş boýunça hünärmen

Talaplar

 • jemgyýetçilik

 • Mylakatlylyk

 • adamlar bilen aragatnaşyk gurmak ukyby

 • gowy gürlemek, gowy sözlemek

 • ýakymly ses we rus dilini gowy bilmek

Marketing boýunça hünärmen

Talaplar

 • häzirki zaman tehnikalaryny bilmek

 • kompaniýanyň häzirki zaman ösüş modellerini we marka dolandyryşyny bilmek

 • döwrebap satuw usullaryny we usullaryny bilmek

 • ykdysadyýetiň we maliýe esaslaryna düşünmek

 • häzirki zaman tendensiýalaryny bilmek


Tilda web sahypasynyň dizaýneri

Talaplar

 • Tilda platformasyndaky uýgunlaşma tertibi

 • öz noutbukyňyz

 • Kompýuter sowatlylygy

 • Photoshop-yň esasy bilimleri

Dizaýn boýunça hünärmen

Talaplar

 • ýerine ýetirilen işleriň mysallary bilen öz portfeliňiz

 • kompýuter sowatlylygy

 • Figma, Photoshop, Illustrator

Habarlaşma formy

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

Biz kartada

Biz barada:

“Lotta-Design” studiýasy kompaniýalaryň korporatiw stillerini hünär taýdan ösdürmek, web sahypasynyň düşünjelerini döretmek, grafiki mazmuny, logotip dizaýny we mahabat şygarlary bilen meşgullanýar.

© Lotta DESIGN. Powered by Arassa Nusga.