Taslama gullugy

Biz dünyäni
başga gözlerde göryäris.

Iş tapgyrlary

15 minutyň içinde siz bn habarlaşarys

Hayyş we teklipleriňizi goýuň

15 minutyň içinde siz bn habarlaşarys

Amatly şertler bilen şertnama baglaşýarys

Şertnama

Dizaýner otagyň ölçeglerini alýar, T3 ýazýar

T3 ölçemek we düzmek

Dizaýner otagyň ölçeglerini alýar, T3 ýazýar

Meýilnamalaşdyryş wariantlaryny taýýarlaýarys we olary siziň bilen utgaşdyrýarys

Meýilnamalaşdyrmak kararlary

Geljekki interýeriň iň real keşbini döredýäris

Dizaýn görnüşi

Geljekki interýeriň iň real keşbini döredýäris

Tamamlaýyş materiallarynyň takyk mukdaryny hasaplaýarys

Material hasaplama

Iň oňat abatlaýyş usullaryny hödürleýäris

Material hasaplama

Iň oňat abatlaýyş usullaryny hödürleýäris

Taslamanyň dizaýnyna görä işleri abatlamaga dowam edýäris

Bejeriş işine başlaň

Biz barada

Sanly maglumat

Agenstwa

0
ýylda döredildi

Biz

0
gowrak taslama tamamladyk

Biz

0
sekundyň içinde jogap berýäris

Her taslama üçin

0
ýyl kepillik

Gurluşyk işleri we beýleki çykdajylar üçin

0
arzanladyş edyäris

Mebel we materiallar bilen üpjün edýän

0
sany kompaniýalar bilen işleýäris

Bezeg materiallaryny we mebelleri satyn almakda

0
arzanladyş

Tamamlanan grafiki taslamalar (marka)

0
-dan gowrak

Hyzmatdaşlarymyz:

Biz barada:

“Lotta-Design” studiýasy kompaniýalaryň korporatiw stillerini hünär taýdan ösdürmek, web sahypasynyň düşünjelerini döretmek, grafiki mazmuny, logotip dizaýny we mahabat şygarlary bilen meşgullanýar.

© Lotta DESIGN. Powered by Arassa Nusga.